WWW_700x800px_img_biorezonPL

biorezonans

Metoda biorezonansu MORA® ze sprawdzoną technologią 2-kanałowa stymuluje moc samoleczenia, a tym samym eliminuje zaburzenia i blokady. Bezinwazyjnie, bezboleśnie i bez skutków ubocznych!

CO TO JEST DIAGNOSTYKA MORA?
Aparat MORA® został opracowany w drugiej połowie XX wieku dzięki współpracy inżyniera Ericha Rasche oraz lekarza medycyny Franza Morella. Stworzyli oni system diagnostyki i terapii wykorzystujący nowoczesną biofizykę do skutecznego leczenia wielu schorzeń, kreując koncepcję biorezonansu komórkowego. Podstawowym założeniem diagnostyki biorezonansem jest fakt, iż każdy organizm czy substancja składa się z nieustannie drgających cząsteczek wytwarzających bardzo słabe impulsy elektromagnetyczne. Dotyczy to zarówno każdej komórki ludzkiego ciała, jak i mikroorganizmów na niego oddziałujących. Patogeny takie jak wirusy, grzyby, bakterie, pasożyty czy pleśnie, które wnikają do organizmu, zaburzają jego równowagę elektromagnetyczną powodując powstawanie stanów patologicznych, czyli chorób. Aparat MORA jest w stanie wykryć te ‘obce’ drgania, przeanalizować je i przetworzyć w terapię. Diagnostyka za pomocą biorezonansu trwa znacznie krócej niż ta, której używa się tradycyjnie w szpitalach i przychodniach – pozwala znaleźć przyczyny chorób w czasie nie przekraczającym godziny. Badanie takie jest bezinwazyjne, bezbolesne i nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Podczas badania pacjent siedzi wygodnie na fotelu, w rękach trzyma elektrody, a bose stopy stawia na płytkach – specjalnych elektrodach stopowych. Terapeutka dotyka skóry na zakończeniach palców u rąk i u stóp specjalnym sensorem, który połączony jest z urządzeniem diagnostycznym. Dzięki temu badaniu określa się pracę energetyczną poszczególnych narządów i ustala, który narząd pracuje w normie, a który jest w stanie zapalnym, bądź wykazuje spadek energii na skutek degeneracji. Po zbadaniu otrzymujemy wykres energetycznej pracy narządów, który przedstawia się pacjentowi. Dzięki wykresowi wiadomo, gdzie szukać przyczyny określonych dolegliwości. Po przeprowadzeniu szeregu testów zaleca się terapie uruchamiające procesy regulacyjne organizmu, które zachodzą wskutek oddziaływania ultra słabych informacji elektromagnetycznych, których źródłem jest organizm pacjenta. Dzięki temu uwolnione zostają swoiste mechanizmy regulacyjne i uaktywnione zostają procesy samozdrowienia.

wibracje

które zmieniają Twoje życie!

PRZEBIEG BADANIA

W BioturalTM pacjent w czasie trwania zarówno badania diagnostycznego jak i terapii musi mieć odkryte stopy, które układa na specjalnych płytkach zawierających elektrody sczytujące informacje z organizmu i przekazujące je do aparatu oraz komputera. Badanie przeprowadza się za pomocą punktoskopu przykładanego do ściśle określonych punktów rozmieszczonych na palcach rąk i stóp, które odpowiadają konkretnym narządom i układom naszego organizmu. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, co jest przyczyną naszego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia.
Zarówno badanie na aparacie MORA® jak i terapia są całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne, co stanowi idealne rozwiązanie w przypadku leczenia dzieci.

CO MOŻNA WYKRYĆ NA APARACIE MORA?

  • obciążenie metalami ciężkimi (możliwość sprawdzenia 44 pierwiastków chemicznych, powszechnie stosowanych w przemyśle kosmetycznym, spożywczym i farmaceutycznym, a także występujących w otoczeniu),
  • obciążenie pestycydami (42 substancje bakterio-, ślimako-, owado-, chwasto- i grzybobójcze używane do ochrony roślin),
  • obecność pasożytów (21 rodzajów, w tym toksoplazmoza, glista ludzka, tasiemiec, przywra trzustkowa, motylica wątrobowa itp., które najczęściej trafiają do organizmu za pośrednictwem zakażonego pożywienia, a także poprzez kontakt z zarażonymi osobami i zwierzętami),
  • bakterie (ok. 22 rodzajów, w tym gronkowiec złocisty, pałeczka ropy błękitnej, salmonella, yersinia, chlamydia trachomatis, krętki borrelii i wiele innych),
  • grzyby (24 szczepy wywołujące zakażenia skóry, układu moczowo-płciowego oraz dysfunkcje układu pokarmowego),
  • grzyby pleśniowe (31 szczepów odpowiedzialnych za infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie zatok, nosa i gardła),
  • wirusy (około 27 rodzajów, w tym HPV, półpasiec, opryszczka pospolita, EBV, cytomegalovirus, wirusy grypowe oraz wirusy układu nerwowego).